راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


دكتر فيضي و يك فلسفه تازه

 

دكتر فيضي در كتاب «يك فلسفه تازه» فصلي رو اختصاص داده به مقوله درمانگري

 

ايشون معتقده كه: انسام امروز لا محاله محتاج درمان است و درمانهاي متعدد

اما نكته مهم اين است كه درمان ها بايد باهم باشند: همزمان و به موازات.

تقدم و تاخر ميان درمانها اثر درمانها را زايل مي كند. 

عين عبارت استاد اين است: بخشي از درمان درمان محسوب نمي شود.

درمان مجموعه درمان است كه متاسفانه امروز اعمال نمي شود

چون اشخاص درمانگر توانايي چنين چيزي را ندارند.

 

منبع: 

يك فلسفه تازه. تاليف دكتر كريم فيضي. چاپ هفتم 1393. انتشارات نگاران. صفحه 211

 برچسب ها:
منبع مطلب